«Қазіргі ғылымның негізгі өлшемдері. Scopus және Web of Science». Ғылымометрия бойынша вебинарлардың басталуы

Facebook Twitter Telegram E-mail

«Научные публикации - Publ.Science» компанияның ғылыми-білім беру орталығы, 24 наурыздан бастап жүргізілетін, «Қазіргі ғылымның негізгі өлшемдері. Scopus және Web of Science» ғылымометрия бойынша вебинарлар цикліне ғалымдарды қосылуға шақырады.

 «Научные публикации - Publ.Science» компанияның ғылыми-білім беру орталығынан ғылымометрия бойынша вебинар.

Осы онлайн-кездесулердің мақсаты

Ғалымдарға халықаралық ғылымометриялық мәліметтер базасында жариялау әрекетінің негізгі кезеңдері туралы, сонымен қатар, шетелдік журналдарға мақалалар жазу барысында зерттеушілерге кездесетін мәселелер туралы айтуы.

Вебинар циклі 4 тақырыптан тұрады

  • Ғылымометрияның негізі. Қазіргі ғылымның негізгі өлшемдері.
  • Scopus негіздері. Дербес жариялаудың мәселенамасы.
  • Web of Science негіздері. Дербес жариялаудың мәселенамасы.
  • Ғылыми консалтингтің егежей-тегежейлері. Жариялау кезінде уақытты қалай үнемдеуге болады?

Спикер: Елизавета Батаева - ғылыми-зерттеу орталығының маманы.

Онлайн-кездесулер аяқтағаннан кейін, ғалым не алады?

- ғылымометрия және ғылыми жарияланымдар саласындағы барлық өзгерістер туралы ақпаратты алады;

- өз әрекетінің анализын жасау үшін маңызды ғылымометриялық көрсеткіштер туралы, сонымен қатар, халықаралық библиографиялық мәліметтер қорлары туралы біліп алады;

- ғылыми мақалалар дайындаудың негізгі кезеңдерінің анализын жасайды;

- ғылыми-баспа әрекетін қалай жоспарлау мен ғылыми қоғамдастықта қалай танымал болуды түсініп алады.

Вебинарларға қатысу тегін, тек тіркелу қажет. 3 немесе барлық вебинарларды тыңдағаннан кейін, қатысушы сертификат алады.

Маңызды: вебинарлар орыс тілінде өтеді.

Еске саламыз, жақында, журналдарды 2020 жылы Scopus-тан шығарылып алуы туралы материал шықты.

 

Беделді басылымда ғылыми мақала жариялауына дәл қазір тапсырыс беру

Сонымен қатар оқыңыз

X