Саны емес, сапасы! Философия докторы дәрежесін берудің жаңа ережелері

Facebook Twitter Telegram E-mail

Жақында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған философия докторы дәрежесін берудің жаңа ережелері күшіне енді.

Философия докторы дәрежесін берудің жаңа ережелері

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов бұған дейін докторантураны қорғау үшін ғылыми журналдарда 7 мақала жариялау қажеттігін атап өтті. Және жиі бұл басылымдар күмәнді мәртебеге ие болды. Осыған байланысты, Министрлік іс-қимыл бағытын өзгертіп, жаңа талаптар енгізуді шешті. Енді басымдық саны емес, сапасы. Бұл іс-әрекеттер ғалымдардың жұмыс жүктемесін қысқартуы керек, бірақ олар бірегей, құнды жұмыстарды дайындауға және сапалы рецензияланатын халықаралық журналдарда жариялауы тиіс.

Жаңа талаптар

Ғылыми нәтижелер диссертацияны қорғағанға дейін ғылыми басылымдар тізбесіне енгізілген ғылыми журналдарда және/немесе халықаралық журналдарда жарияланады.   

Жаратылыстану ғылымдары; математика және статистика; ақпараттық-коммуникациялық технологиялар; инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары; ауыл шаруашылығы және биоресурстар; ветеринария; денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) және қызметтер ғалымдар Journal Citation Reports (Clarivate Analytics) деректері бойынша белгілі бір квартильге кіретін журналдарда немесе Scopus құрамына кіретін және CiteScore бойынша процентиль көрсеткіші бар басылымдарда мақалаларды жариялауы тиіс.

Зерттеуші барлық басқа бағыттар бойынша Journal Citation Reports деректері бойынша импакт-факторы бар немесе Web of Science Core Collection (Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index бөлімдері) кіретін журналдарда, сондай-ақ Scopus құрамына кіретін және Сitescore бойынша процентиль көрсеткіші бар журналдарда мақалаларды жариялауы тиіс.

Докторант қорғауға шыға алады

  1. Journal Citation Reports деректері бойынша импакт-факторы бар халықаралық рецензияланатын ғылыми басылымда немесе Web of Science Core Collection (Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index бөлімдерінде) индекстелген немесе Scopus-тағы Сitescore бойынша кемінде 25 процентиль басылымда 1 мақала болған жағдайда. Сонымен қатар ғалым басылым тізіміндегі журналдарда 3 мақала жариялауы тиіс.
  2. Journal Citation Reports деректері бойынша импакт-факторы бар халықаралық рецензияланатын ғылыми басылымда немесе Scopus-тағы Сitescore бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 25 журналында 1 мақала болған жағдайда + Journal Citation Reports-не кіретін Q1, Q2, Q3 журналда немесе Scopus-та Сitescore бойынша кемінде 50 процентиль басылымда 1 мақала болған жағдайда. Басылым тізіміндегі журналдарда мақалаларды жариялаудың қажеті жоқ.
  3. Мақала Journal Citation Reports Q1 кіретін журналда жарияланған жағдайда. Басқа жарияланымдардың қажеті жоқ.

Сондай-ақ ғылыми дәрежесі болуы тиіс диссертациялық кеңес мүшелеріне қойылатын талаптарға өзгерістер енгізілді:

  • дәйексөз индексі - сараптамалық кеңес мүшелерінің Хирш индексі (1/3 кем емес) Scopus немесе Web of Science халықаралық деректер қорында 2 және одан да көп болуы тиіс;
  • және/немесе Web of Science немесе Scopus деректер базасына кіретін Q1, Q2, Q3 квартильді бар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдардағы жарияланымдар;
  • және/немесе халықаралық деңгейдегі патенттер;
  • және/немесе басылымдар тізімінде кемінде 10 жарияланым;
  • және/немесе өнер бойынша 10 ғылыми және / немесе шығармашылық мақалалар. 

Министрдің айтуынша, егер докторанттан сапалы басылымдарда жарияланым қажет болса, онда ғылыми басшылардан да мықты жұмыс болуы керек.

ОСЫЛАЙША, ҒАЛЫМҒА ҚОРҒАУ ҮШІН ОСЫ ЖЕТКІЛІКТІ БОЛАДЫ:

SCOPUS-қа кіретін 25% процентиль халықаралық журналында 1 жарияланым және SCOPUS-та индекстелетін 50% процентиль басылымында 1 жарияланым.

 

Естеріңізге сала кетейік, жақында Scopus деректер қорының негізгі метриктері туралы материал шықты.

Беделді басылымда ғылыми мақала жариялауына дәл қазір тапсырыс беру

Сонымен қатар оқыңыз

X