Қызметтер

Scopus-та жарияланым

Ғылыми жұмысты кепілді қорғау. Осы базадағы жарияланым ғалымды оның мансаптық сатысымен (атағы, дәрежесі) жылжытады және ғылыми-баспалық жоспарды жүзеге асыруға ықпал етеді.

Web of Science-та (Thomson Reuters) жарияланым

Мақалалар мұрағаты. Әлемдік ауқымдағы ең терең дәйексөздеу (1840 жылдан бастап), оған әрбір ғалым өз жұмысын толықтыру үшін жүгіне алады.

Жоғары аттестациялық комиссиясында жарияланым

Ғылыми қызметті дамыту. ЖАК-тағы жарияланымдар ғалымдарға атақ пен дәрежелерді алуға және кәсіби өсуге көмектеседі.

ERIH+, JSTOR, тағы басқаларда жарияланым

Әлемдік ғылыми әдебиет. Осы дерекқорлармен жұмыс ғалымдарға шетелдік ғалымдар жариялайтын жұмыстармен,шетелдік журналдармен танысуға мүмкіндік береді.

Хирш индекстің арттыруы

Қаржыландыру. Жоғары ғылыми көрсеткіштері бар ғалымдар гранттарды алуға және жобаларды қаржылық қолдауға үміткер болу мүмкіндігіне ие.

Дәйексөзбен жұмыс

Мақаладағы дәйексөздеу. Сауатты аудармадан басқа, мақалада берілген сілтемелерді дұрыс рәсімдеп, олар рұқсат етілген нормадан аспау үшін, ал автор плагиатта күдікті болмау үшін, олардың санын тексеру өте маңызды.

РИНЦ-та жарияланым

Қаржыландыру. Сапалы жарияланымдардың санын арттыру ғалымға қаржылай көмек пен гранттық қолдауға үміткер болуға көмектеседі.

Индекстеумен жұмыс

Индекстеуді бақылау. Мақала журналда жарияланғаннан кейін, оны осы журнал кіретін деректер базасында міндетті түрде тексеру қажет.

Бірлескен авторлық

Құнды тәжірибе. Егер ғалымның баспалық тәжірибесі әлі болмаса, онда бұл оған ие болуға және өзінің ғылыми-баспалық қызметін бастауға мүмкіндік береді.

Академиялық аударма

Прохождение рецензирования. Зарубежным рецензентам проще ознакомиться с переведенной на английский язык статьей, это упростит написание положительной рецензии.

Редакциялау мен безендіру

Журналдың стандарттары. Әрбір мақала берілетін журналдың өлшемдеріне сәйкес рәсімделуі маңызды.

Бірегейлікті тексеру

Жұмысты жариялауға қабылдау. Егер мақала бірегейліктің жоғары пайызына ие болса, оның бірегей идеялары бар болса, ал сондағы дәйексөздер рұқсат етілген саның аспаса, оны жариялауға қабылдайды.

Жеке қызметке тапсырыс беру

Сәтті басылымдар осы формадан басталады

X